Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľka Súkromného bilingválneho gymnázia Vám oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia ÚFIČ MS poskytuje žiakom 1. – 4. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 27. – 28. mája 2019.  

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.