Občianske združenie KOMÉNIUM

Cieľom OZ je:

  • skvalitniť a zefektívniť výchovno-vzdelávací proces,
  • podporiť spoluprácu rodičov, žiakov a pedagógov (účasť na mimoškolských aktivitách, tematicky zameraných dňoch, rodičovskom plese a pod.),
  • participovať na grantových projektoch,
  • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
  • zabezpečiť pre žiakov odborné prednášky, školenia, kurzy (lyžiarsky výcvik, jazykový pobyt).

 

S radosťou uvítame, ak svojím členstvom podporíte činnosť a aktivity OZ (prihláška za člena v OZ je k dispozícii u triedneho učiteľa).

Právna forma: občianske združenie
IČO:  37989227
924 01 Galanta, Hodská 10

číslo účtu: 3193071158/0200

 

Stanovy občianskeho združenia