Reprezentačný ples – poďakovanie

Dňa 18.1.2019 sa uskutočnil IV. reprezentačný ples SBG. Vyzdobená sála, kvalitné občerstvenie, hudobná produkcia pre všetky generácie, bohatá tombola, ale predovšetkým veľmi dobrá atmosféra, dobrá zábava až do neskorých nočných hodín vďaka všetkým prítomným hosťom. Za to všetko touto cestou riaditeľka SBG, rada školy pri SBG a Občianske združenie Koménium ďakujú všetkým tým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh podujatia a zvlášť jednotlivcom, rodinám a firmám, ktorí aj materiálne prispeli k zabezpečeniu plesu a tým podporili činnosť Občianskeho združenia Koménium, menovite:

Keramický ateliér – I. Godovič
spol. 3P slúži Vám
spol. ARP Enviro
dalisport.sk
reštaurácia Taxon
spol. Pharius, s. r. o.
spol. Topos Tovarníky, a. s.
darčeková predajňa My Sweet Dreams Galanta
kvetinárstvo EM Šaľa
Kvetinárstvo Eva Tušková
Foto Art Lehel
rod. Stanislavová
rod. Šeboková
rod. Némethová 
rod. Szabóová
rod. Ingeliová
rod. Adamičková
rod. Laurová
rod. Szabóová
rod. Popovičová
rod. Modroczká
rod. Muránska
rod. Gažová 
rod. Chmelárová
rod. Keselá
rod. Sebíň
rod. Marafková 
rod. Drgová

Foto nájdete na Facebookovej stránke školy

Ďakujeme.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.