V školskom roku 2017/2018 sú v ponuke nasledovné krúžky:

Svet experimentov

Hlavným cieľom krúžku je priblížiť žiakom predmet chémia z tej zaujímavejšej, pútavejšej stránky tým, že budú realizovať niekoľkokrát tie isté pokusy, čím získajú zručnosť v používaní laboratórnych pomôcok, naučia sa pracovať tak, aby boli vždy dodržané pravidlá o ochrane a bezpečnosti pri práci, budú vedieť pokus opísať, vyhodnotiť, zdôvodniť.

Čiastkové ciele sú nasledovné:

 • osvojiť si zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
 • správne používať pojmy,
 • vedieť vysvetliť a predvídať javy pomocou známych zákonov,
 • pozorovať, experimentovať, merať, odhadovať,
 • aplikovať vedomosti z iných predmetov pri realizácii pokusov,
 • vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia,
 • rozvíjať prírodovednú gramotnosť,
 • rozvíjať logické, kritické a tvorivé myslenie žiakov.

Vedúci záujmového útvaru: Mgr. Andrea Kovács

Cieľová skupina:  2.-5. ročník

CAE a IELTS Club

CAE a IELTS Club je zameraný na prípravu žiakov na budúce testovacie situácie mimo stredoškolského prostredia.

Skúška CAE (Certificate in Advanced English) je v rámci systému medzinárodných jazykových cambridgeských skúšok orientovaná na budúcich aktívnych užívateľov anglického jazyka v pracovnom prostredí na úrovni C1. Certifikát o skúške je medzinárodne akceptovaný a požadovaný zamestnávateľom ako preukázanie dostatočnej jazykovej kvalifikácie na pracovný post.

Skúška IELTS (International English Language Testing System) je určená predovšetkým pre záujemcov  o vysokoškolské/univerzitné štúdium v anglickom jazyku v zahraničí, i na domácich fakultách. Certifikát o skúške je požadovaný na jazykovej úrovni v závislosti od študijného odboru ako súčasť prijímacích pohovorov/skúšok na vysokú školu/univerzitu.

Krúžok CAE a IELTS Club má dva základné ciele:

1) Tréning jazykových zručností, ktoré sú požadované na skúškach.

2) Výchova tzv. ´test takers´, teda študentov, ktorí sú schopní úspešne absolvovať medzinárodné jazykové testy a veľmi dobre poznajú techniky úspešného zvládnutia rôznych typov testovacích úloh, vedia dobre organizovať testovací čas a vedia dobre zvládať stres počas testovacej situácie.

Vedúci záujmového útvaru: Mgr. Daniel Meško

Cieľová skupina:  3.-5. ročník

Turistický krúžok

Krúžok má blokový charakter, jeho cieľom je podporiť zmysluplné trávenie voľného času, upevňovať školský kolektív, spoznávať prírodu Slovenska, a v neposlednom rade spraviť niečo pre svoje zdravie. Vždy na jeseň sa organizuje turistický víkend, potom podľa počasia niekoľko ďalších turistík – spravidla v sobotu. Plánované sú turistiky v jarnom aj letnom období, avšak termín a počty výletov vždy záležia na záujme. Vítaní sú samozrejme všetci žiaci, podľa obsadenosti autobusu aj iní príbuzní a známi.

Vedúci záujmového útvaru: Mgr. Samuel Kiss

Cieľová skupina: všetky ročníky s výnimkou žiakov oslobodených z TSV

Florbal

Krúžok je zameraný na rozvoj pohybových schopností, pomocou kolektívnej športovej hry Florbal.

Krúžok je zameraný na:

 • zlepšenie kondičných a pohybových schopností,
 • nácvik a zdokonalenie herných činností jednotlivca,
 • nácvik a zdokonalenie herných systémov a kombinácií,
 • nácvik a zdokonalenie samostatnej hry,
 • zníženie rizikového BMI.

Vedúci záujmového útvaru: Mgr. Dávid Dobročáni

Cieľová skupina:  bez obmedzenia

Biblický krúžok

 Aj ty niečo hľadáš?

Médiá nám ponúkajú bohatú ponuku rýchleho uspokojenia svojich potrieb a expresného naplnenia aj tých najskrytejších túžob, no ich esencia je len krátkodobá a efekt minimálny. Existuje niečo, čo nás urobí dokonale šťastnými a pozitívne naladenými duchovnými bytosťami? Áno. Kniha, ktorá má jednu z najstarších tradícií, napriek starobylému rukopisu patrí aj dnes medzi top knihy, veď ju vlastní každá rodina a vydáva sa na každom kontinente. Aká? Biblia – inšpirovaná Božím rukopisom cez ľudské osudy vanutím Ducha Svätého.

Ak aj ty chceš objaviť jej čaro, zamýšľať sa nad jej podobenstvami, skúmať jej symboliku a uvažovať nad jej posolstvom, tak neváhaj a príď medzi nás, ktorí sme podľahli jej výzve a svedčíme o nej vlastnými životmi. Či má ponúknuť dosť toho i dnes? Určite áno, veď odpovedá i na otázky súčasníkov, aktuálne a vyčerpávajúco. Chceš sa o tom presvedčiť i ty? Tak vstúp a nezabudni so sebou vziať i svojho spolužiaka, spolužiačku…. Všetci ste vítaní!

Vedúci záujmového útvaru: PaedDr. Marcel Papp

Cieľová skupina:  bez obmedzenia

 

Filmový klub

Filmový klub je určený všetkým, ktorí majú radi kvalitné filmy slovenskej a svetovej produkcie. Zameriava sa na staršie kultové filmy a súčasnú alternatívnu, hlavne európsku filmovú tvorbu.

Náš klub ponúka:

 • návštevu kín v blízkom okolí podľa výberu členov klubu
 • premietanie filmov v priestoroch školy
 • návštevu tematických filmových festivalov (Snow Film Fest, Expedičná kamera – Galanta, Scandi – Sereď, Febiofest – Trnava…)
 • ďalšie akcie podľa návrhu členov klubu

Miesto: študovňa školy, ďalšie podľa typu akcie

Čas: premietanie filmov v čase po vyučovaní, podľa dohody; návšteva filmových predstavení v poobedných a večerných hodinách

 

Vyučujúca: Mgr. Dana Palecsková

Cieľová skupina: všetkým žiakom školy