Adresa:
Súkromné bilingválne gymnázium
Hodská 10, 924 01 Galanta

Telefón:   +421 31/780 57 80
Telefón:   +421 31/780 68 12
Mobil:       +421 911 789 236
FAX:          +421 31/780 57 80

E-mail:      kontakt@sbggalanta.sk

IBAN:         SK97 1111 000 000 677 362 0014