Termín: 2.6.2018 – 10.6.2018 (9 dní)

Miesto: Eastbourne

Cena: 420€ + poistné 2€/deň = 438€

 

Doplatok sa uhrádza na účet CK We-Do travel

Doplatok: 238 EUR je splatných do 30.4.2018
IBAN:        SK10 1100 000000 2922863979
VS:             18021
Správa:      meno a priezvisko cestujúceho
 

(Informácie budeme pridávať postupne)