Termín: 2.6.2018 – 10.6.2018 (9 dní)

Miesto: Eastbourne

 

Podrobné info k zájazduhttps://wedotravel.sk/18021-eastbourne-informacie/


Doplatok: 238 EUR je splatných do 30.4.2018
IBAN:        SK10 1100 000000 2922863979
VS:             18021
Správa:      meno a priezvisko cestujúceho
(Celková cena: 420€ + poistné 2€/deň = 438€)

 

Úhrada vstupov do 30.4.2018
študent do 15 rokov:      75 EUR/osoba
študent 16+ rokov:        88 EUR/osoba
IBAN: SK2111 0000 0000 2910977207
VS:             18021
Správa:      meno a priezvisko cestujúceho

(Informácie budeme pridávať postupne)