Darujte 2% z dane Občianskemu združeniu KOMÉNIUM

Pri Súkromnom bilingválnom gymnáziu pôsobí OZ KOMÉNIUM, zamerané na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti. S radosťou uvítame, ak darovaním 2%  podporíte jeho činnosť a aktivity.

Cieľom OZ je:

 • skvalitniť a zefektívniť výchovno-vzdelávací proces,
 • podporiť spoluprácu rodičov, žiakov a pedagógov (účasť na mimoškolských aktivitách. tematicky zameraných dňoch, rodičovskom plese a pod.),
 • participovať na grantových projektoch,
 • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
 • zabezpečiť pre žiakov odborné prednášky, školenia, kurzy (lyžiarsky výcvik, jazykový pobyt).

Postup na poukázanie 2%:

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi OZ KOMÉNIUM nájdete tu: VYHLÁSENIE
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad 
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Veľmi pekne ďakujeme!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.