Prihlášky

Milí záujemcovia o štúdium,

ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na Súkromnom bilingválnom gymnáziu v Galante.

Vaše prihlášky priebežne evidujeme a zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že zber prihlášok končí 28. februára 2019.

Talentová prijímacia skúška 2019

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.