Deň boja proti AIDS

Pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti HIV/AIDS Mládež Červeného kríža zorganizovala takzvaný sviečkový pochod, ktorý slúžil na podporu ľudí žijúcich s týmto ochorením, ako aj na uctenie si pamiatky obetí tejto zákernej choroby. Samozrejmosťou je, že sa do tejto aktivity zapojili aj členovia Červeného kríža z našej školy.

Všetci účastníci pochodu prišli na vopred určené miesto stretnutia z kade sa neskôr, po rozdaní sviečok všetkým dobrovoľníkom, začal celý pochod. Išli sme od ul. Grosslingovej cez ul. Štúrovu až po námestie SNP. Tu sme si uctili obete HIV/AIDS minútou ticha a následne sme z našich sviečok vytvorili červenú stužku, znak boja proti HIV/AIDS.

Po tejto povedzme formálnej časti, sme dostali príležitosť porozprávať sa, poprípade sa aj vyfotiť, s kamarátmi z Červeného kríža, s ktorými sme sa stretli po veľmi dlhej dobe. Potom však už nasledovala tá nepríjemná časť, a to bol odchod a cesta domov.

D. Kamasová

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *