Právnická stáž pre stredoškolákov

Seminaristi z občianskej náuky mali možnosť vyskúšať si vo štvrtok 9.11.2017 jeden prednáškový deň na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v rámci akcie Stáž pre stredoškolákov.

Program bol bohatý – od teoretických tém ako spôsob výkladu právnych predpisov až po veľmi pálčivú tému medzinárodného práva a terorizmu. Zastúpené boli samozrejme aj klasické odvetvia práva ako občianske a trestné právo, prednášajúci nás previedli aj niektorými významnými kauzami nášho právneho systému, ktoré demonštrovali účinné kontrolné mechanizmy ochrany práv.

Organizácia prednášok bola výborná – naši žiaci sa aktívne zapájali, predviedli svoje vedomosti, veľa sa pýtali a preto sa aj veľa dozvedeli.

Už len keby bolo takýchto akcií viac. 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *